MARTEST OY TESTAUSLAITTEET PALVELUTUUTISET YHTEYSTIEDOT

ADSLVDSLSHDSLISDN/POTSIP-tv/VIDEO ON DEMANDLAN/LÄHIVERKOTE1/2 MbitsGIGA ETHERNETKAAPELITDR-TUTKATPARIN HAKU/PIIPPARITSILTAMITTARITVoIPVALOKUITU

Martestin edustuksia:

INTEC GmbH
ELEKTRONIKA
PANTONG
AEROTECH
GM OPTICS
GRANDWAY TELECOM
NTT AT
THE FIBERS
KINGFISHER INTERNATIONAL
MEGGER


PALVELUT

  • Testaus koulutukset

  • Spesifioidut koulutukset

  • Mittauspalvelut ja verkon terveystarkastukset

  • Testauslaitteiden vuokraus

Testaus koulutukset

Martest Oy tarjoaa koulutuksia tietoliikenne tekniikoiden ymmärtämiseen, soveltamiseen ja mittaamiseen. Koulutuksemme kohdistuu pääosin xDSL-, IP-tekniikoihin ja kylmän kuparin parametrien ja mittausten kouluttamiseen. Koulutukset tapahtuvat joko Martest Oy:n tiloissa tai asiakkaan tiloissa.

Kurssimme jaotellaan osallistujien tarpeiden mukaisesti, jolloin vaativamman tietotaidon osaajille haluamme antaa syvämmälle asioiden ytimiin meneviä kursseja ja osaajille joiden tietotaiton ei tarvitse mennä yhtä syvälle tarjoamme kursseja jotka palvelevat esimerkiksi asentajien tarvitsemaan ongelman ratksaisuja ja tietoa ympäristön tekniikasta. Tämä toteutetaan Martest Oy:n asiantuntijoiden avulla, jotka tuovat kursseihin paljon hyviä käytännön kokemuksiaan, mitkä helpottavat teorian yhdistämistä käytäntöön. Lisäksi Martest tarjoaa myös pääosin mittauskäytäntöön painottuvia kursseja (kts. Specifiset koulutukset).

Kurssiemme lähtökohtana on halu opettaa kurssilaisille tämän päivän tietoliikenteen tekniikoiden toimintaa sekä auttaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa ja mittauksissa.

Specifioidut koulutukset

Martest tarjoaa asiakaslähtöisiä koulutuksia, mikä tarkoittaa, että koulutuksen aihe, tarve ja toteutus kartoitetaan ja toteutetaan täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tämä mahdollistaa koulutuksen pureutumisen juuri asiakkaalle tärkeisiin osa-alueisiin tai kokonaisuuteen.

Specifisissä koulutuksissa voidaan esimerkiksi paneutua täysin tietyn testauslaitteen ja ympäristön yhteensovittamiseen tai testauslaitteen tietyn/tyjen toimintojen käyttöönottamiseen tai käyttämiseen sekä tulosten tulkitsemiseen. Koulutus voidaan kohdistaa myös toimintaympäristöjen, protokollien tai vaikkapa reitittimien toiminnan opettamiseen ja ymmärtämiseen. Mahdollisuuksia on yhtämonia kuin koulutuksen tilaajiakin.

Martest Oy käyttää kouluttajina omia asiantuntijoitaan ja yhteistyökumppaneidensa asiantuntijoita.

Specifioidut koulutukset aloitetaan normaalisti asiakkaan toimintaympäristöön tutustumisella ja tätä kautta ongelman kartoittamisella, jolloin koulutus voidaan kohdistaa juuri oikeisiin toiminnan tai tietotaidon parantamis alueisiin.

Tämän jälkeen suunitellaan ongelmiin pureutuva koulutuksen runko, joka hyväksytetään asiakkaalla ja tehdään tämän jälkeen siihen perustuva varsinainen koulutus.

Koulutus on parasta toteuttaa yleensä asiakkaan tiloissa, mikä on tutuin ympäristö juuri koulutukseen osallistuville asiantuntijoille - tällöin saadaan koulutuksesta parasmahdollinen tulos.

Lisätietoa Specifisistä koulutuksista antaa Martest Oy, info(at)martest.fi, puh. (09) 296 6661.

Mittauspalvelut ja verkon terveystarkastukset

Martest tarjoaa mittauspalveluita, jotka suoritetaan asiantuntevan henkilöstönsä ja Martestin testauslaitteiden avulla. Tämä on edullinen verkon analysointi tapa silloin, kun mitattavan ympäristön testaukset ovat erittäin harvinaisia tai tapahtuu vain muutaman kerran ja suoritus aika ei ole kriittisin tekijä.

Niinsanottu verkon terveystarkastus voidaan suorittaa kahdella tavalla. Joko niin, että Martestin asiantuntijat tekevät mittauksista valmiin raportoinnin asiakkaan luettavaksi, tai niin että Martest toimittaa raaka mittaustulokset analysoitavaksi yrityksen asiantuntijoille.

Testauslaitteiden vuokraus

Martest tarjoaa testauslaitteitansa vuokralle, vuokrausaika määritellään sopimuksen yhteydessä.

Testauslaitteiden vuokraus on edullinen verkon analysointitapa silloin silloin kun testattava ympäristön testaus on lyhyt ja projektimainen, sekä testauslaiteen käyttö on ennestään tuttua. Mikäli testauslaitteen käyttö ei ole ennestään tuttua, Martest tarjoaa vuokrauksen lisäksi nopean käyttöönottokoulutuksen, jolla tehostetaan testauslaitteen käyttöä.

UUTISET

10.09.2008
GRANDWAY TELECOM JULKAISI UUDET F2H-SARJAN TEHOMITTARIT JA LÄHTEET

Grandway julkaisi uuden optisen testauksen uuden sukupolven F2H-sarjan testauslaitteet.
Lue lisää...
.......................

25.05.2008
FIS:ltä uusi OTDR-tutka valokaapelimittauksiin – OVX-sarja

Amerikkalainen FIS on tuonut markkinoille uuden OVX-sarjan valokaapeli mittauksiin. Lue lisää...
.......................

Martest Oy | info(at)martest.fi | Puh. (09) 296 6661 | Fax (09) 296 6661