MARTEST OY TESTAUSLAITTEET PALVELUTUUTISET YHTEYSTIEDOT

ADSLVDSLSHDSLISDN/POTSIP-tv/VIDEO ON DEMANDLAN/LÄHIVERKOTE1/2 MbitsGIGA ETHERNETKAAPELITDR-TUTKATPARIN HAKU/PIIPPARITSILTAMITTARITVoIPVALOKUITU

Martestin edustuksia:

INTEC GmbH
ELEKTRONIKA
PANTONG
AEROTECH
GM OPTICS
GRANDWAY TELECOM
NTT AT
THE FIBERS
KINGFISHER INTERNATIONAL
MEGGER

ELECTRONICA

ELQ2+ xDSL LINE QUALIFIER – xDSL-linjan laadutus ja vika testauslaite

 • Mittaa fyysiset parametrit seuraavista tekniikoista:
  ADSL2, ADSL2+, READSL, ADSL, HDSL, SHDSL ja ISDN
 • Muisti testituloksille
 • Demo ohjelma testerin käyttöön
 • Isonäyttö sekä graafiseen että numeeriseen esitykseen - selkeä käyttö, 320 x 240 LCD-näyttö taustavalolla
 • kielet: Englanti, saksa ja venäjä

YHDEN TESTERIN MITTAUKSET / yhdestä päästä linjaa ilman mittaparia

 • lähetys testaus
 • vastaanotto testaus
 • vaimennus testaus
 • NEXT-ylikuulumis testaus (erittäin yleinen ongelma)
 • Balanssi testaus
 • heijastus vaimennus testaus (jatkos ongelmat)
 • Impedanssi testaus
 • kohina tason mittaus (toisin kuin palvelutestauslaitteissa Signaalikohina suhde)
 • Spektri-analysaattori (erittäin tärkeä vian rajoitus työväline)
 • Impulssi kohina 2.2 MHz asti (ADSL2+-taajuustasoon.. pyydystää ajoittain esiintyvät viat)
 • pupini-kelojen etsintä
 • mikrohäiriö testaus
 • TDR-tutka

KAHDELLA MITTARILLA SUORITETTAVAT MITTAUKSET (PÄÄSTÄ PÄÄHÄN)

Automaattinen (master-slave) testaus kahden testauslaitteen välillä, missä mitataan myös edellä luetelluista mittauksista tärkeimmät automaattisesti
* käyttäjän määrittelemä automaattinen testaus tai testauslaitteen tekemä kokonaistestaus

Linjan laatu - PASS/FAIL arvoilla

laskee myös linjalta saatavan palvelun nopeuden kun se liitetään Dslam:iin.  

Tekniset yksityiskohdat

 • Peruslaitteen sisältö / rajapinnat Yhden pään mittaukset ja kahden testauslaitteen mittaukset, kts. edellä.
 • Optiot  / rajapinnat Silta- tai DMM-mittaus (Digital multimeter), ADSL2+-automaattinen mittaus, tulosten siirto-ohjelma, parametrien mukaus ohjelma.
 • Testitulosten tallennus: sisältyy
 • PC-rajapinta RS-232
 • Käyttöteho sisäisesti ladattavat akut tai verkkovirta

Martest Oy | info(at)martest.fi | Puh. (09) 296 6661 | Fax (09) 296 6661